Disclaimer

Bij het gebruik van deze website stemt u in met deze disclaimer. Elk hieronder genoemd punt is van toepassing op de website.

Romabenelux.nl heeft bij de samenstelling en ontwikkeling van deze website de opgenomen informatie met grote zorgvuldigheid samengesteld. De via deze website gegeven informatie is slechts informerend van aard.
Romabenelux.nl garandeert niet dat de op de website te vinden informatie te allen tijde volledig, juist, compleet of actueel is en dat het gebruik ervan zal leiden tot het door de bezoekers gewenste doel.

Roma Benelux B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook. De informatie op deze site kan op ieder door Roma Benelux gewenst moment worden gewijzigd. Tijdens uw bezoek aan de website worden algemene gegevens van uw computer in log-bestanden opgeslagen. Dit ten behoeve van statistieken.

Indien op deze website links zijn aangebracht die leiden naar websites van derden, dan betreffen dat websites waarvoor Roma Benelux B.V. op geen enkele wijze verantwoordelijk is. Roma Benelux B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid van links of voor de informatie die het volgen van de links oplevert.

De gehele inhoud van deze site valt onder het copyright van Roma Benelux
B.V, tenzij anders vermeld.